Zbiór żurawiny

Owoce żurawiny wielkoowocowej są zbierane jesienią. W różnych latach może odbywać się to w innych miesiącach, w zależności od przebiegu warunków wegetacyjnych, rozkładu temperatur w danym roku oraz uprawianych odmian. Generalnie jednak żurawina jest gotowa do zbioru pomiędzy wrześniem a listopadem.

żurawina wielkoowocowa, zbiór żurawiny, uprawa żurawinyNajstarszą, najprostszą i chyba najbardziej rozpowszechnioną metodą zbioru żurawiny wielkoowocowej oraz żurawiny błotnej jest po prostu zbiór ręczny. W przypadku żurawiny wielkoowocowej następuje on zdecydowanie szybciej z racji znacznie większych owoców. Jest jeszcze jedna istotna różnica między tymi gatunkami żurawiny, nie pozostająca obojętna dla przydatności do zbioru. Żurawina błotna wykształca jagody na płożących się pędach głównych, przez co najczęściej leżą one bezpośrednio na podłożu.

U żurawiny wielkoowocowej owoce wytwarzane są na specjalnie w tym celu wytworzonych pędach owoconośnych. Rosną one z reguły pionowo w górę dzięki czemu owoce są nieco wyniesione ponad poziom ziemi, a przez to łatwiej je zobaczyć i zebrać. Dzięki takiej budowie krzewinki żurawiny wielkoowocowej, możliwy jest zbiór jej owoców przy użyciu narzędzi podobnych do grzebieni, wykorzystywanych przy zbiorze czarnej jagody lub borówki brusznicy.

zbiór żurawiny, żurawina wielkoowocowa
Maszyna do strącania owoców przy zbiorze „na mokro”

Żurawina wielkoowocowa jest jednym z nielicznych gatunków roślin jagodowych, których zbiór został kompletnie zmechanizowany. Dla wielkoobszarowych plantacji opracowano dwie metody zmechanizowanego zbioru owoców żurawiny: przy użyciu wody oraz na sucho.

Do zbierania żurawiny na sucho wykorzystywane są samobieżne, napędzane silnikiem spalinowym maszyny, nieco przypominające dużą kosiarkę do trawy. Urządzenia te przy użyciu metalowych zębów wyczesują owoce z kobierca żurawiny i przenoszą je do podwieszonych z tyłu worków/pojemników. Owoce pozyskiwane tą metodą są lepszej jakości od owoców zbieranych na mokro i z reguły trafiają na rynek jako świeże, nieprzetworzone owoce.

zbiór żurawiny, uprawa żurawiny wielkoowocowej,
Użycie pływającego rękawa podczas zbioru żurawiny na mokro

Większość areału upraw żurawiny wielkoowocowej jest zbierana „na mokro”. Specjalnie usytuowane plantacje są jesienią zalewane wodą na głębokość około 20 – 50 cm. Przy użyciu specjalnych maszyn, owoce są strącane z zalanych krzewinek i wypływają na powierzchnie wody. Później z pomocą długich pływających rękawów, jagody zgarnia się w stronę taśmowego przenośnika, ładującego żurawinę wprost na ciężarówki. Tak zbierane owoce z racji dłuższego kontaktu z wodą trafiają bezpośrednio do zakładów przetwórczych.

Filmy przedstawiające zbiór owoców żurawiny:

Zbiór żurawiny na sucho w Massachusetts

Zbiór żurawiny z zalanej wodą plantacji w Massachusetts